Modulo:Wd/i18n

À prupositu di Wikipedia

La documentazione per questo modulo può essere creata in Modulo:Wd/i18n/man

-- The values and functions in this submodule should be localized per wiki.

local p = {}

function p.init(aliasesP)
	p = {
		["errors"] = {
			["unknown-data-type"]     = "Tipu di dati scunnisciutu o micca suppurtatu '$1'.",
			["missing-required-parameter"] = "Nisunu parametru necessariu definitu, ci ne vole almenu unu",
			["extra-required-parameter"]  = "U paràmetru '$1' deve esse definitu cum'è ozzionale",
			["no-function-specified"]   = "Duvete specificà una funzione per chjamà", -- equal to the standard module error message
			["main-called-twice"]     = 'A funzione "principale" o "main") ùn pò esse chjamata duie volte',
			["no-such-function"]      = 'A funzione "$1" ùn esiste micca' -- equal to the standard module error message
		},
		["info"] = {
			["edit-on-wikidata"] = "Edità quessa nantu à Wikidata"
		},
		["numeric"] = {
			["decimal-mark"] = ".",
			["delimiter"]  = ","
		},
		["datetime"] = {
			["prefixes"] = {
				["decade-period"] = ""
			},
			["suffixes"] = {
				["millennium"]  = "millenniu",
				["century"]    = "seculu",
				["million-years"] = "millioni d'anni",
				["billion-years"] = "miliardi d’anni",
				["year"]     = "annu",
				["years"]     = "anni"
			},
			["julian-calendar"] = "Calendariu di Giuulianu", -- linked page title
			["julian"]     = "Giulianu",
			["BCE"]       = "BCE",
			["CE"]       = "CE",
			["common-era"]   = "Era cumuna" -- linked page title
		},
		["coord"] = {
			["latitude-north"] = "N",
			["latitude-south"] = "S",
			["longitude-east"] = "E",
			["longitude-west"] = "W",
			["degrees"]    = "°",
			["minutes"]    = "'",
			["seconds"]    = '"',
			["separator"]   = ", "
		},
		["values"] = {
			["unknown"] = "scunnisciutu",
			["none"]  = "nimu"
		},
		["cite"] = {
			["version"] = "2", -- increment this each time the below parameters are changed to avoid conflict errors
			["web"] = {
				-- <= left side: all allowed reference properties for *web page sources* per https://www.wikidata.org/wiki/Help:Sources
				-- => right side: corresponding parameter names in (equivalent of) [[:en:Template:Cite web]] (if non-existent, keep empty i.e. "")
				[aliasesP.statedIn]    = "situ web",
				[aliasesP.referenceURL]  = "url",
				[aliasesP.publicationDate] = "data",
				[aliasesP.retrieved]    = "data di accessu",
				[aliasesP.title]      = "titulu",
				[aliasesP.archiveURL]   = "url d'archiviu",
				[aliasesP.archiveDate]   = "archive-date",
				[aliasesP.language]    = "linguaghju",
				[aliasesP.author]     = "autore", -- existence of author1, author2, author3, etc. is assumed
				[aliasesP.publisher]    = "editore",
				[aliasesP.quote]      = "citazione",
				[aliasesP.pages]      = "pagine" -- extra option
			},
			["q"] = {
				-- <= left side: all allowed reference properties for *sources other than web pages* per https://www.wikidata.org/wiki/Help:Sources
				-- => right side: corresponding parameter names in (equivalent of) [[:en:Template:Cite Q]] (if non-existent, keep empty i.e. "")
				[aliasesP.statedIn]        = "1",
				[aliasesP.pages]          = "pagine",
				[aliasesP.column]         = "at",
				[aliasesP.chapter]         = "capitulu",
				[aliasesP.sectionVerseOrParagraph] = "sezzione",
				["external-id"]          = "id", -- used for any type of database property ID
				[aliasesP.title]          = "titulu",
				[aliasesP.publicationDate]     = "data",
				[aliasesP.retrieved]        = "data di accessu"
			}
		}
	}

	p.getOrdinalSuffix = function(num)
		if tostring(num):sub(-2,-2) == '1' then
			return "th" -- 10th, 11th, 12th, 13th, ... 19th
		end

		num = tostring(num):sub(-1)

		if num == '1' then
			return "st"
		elseif num == '2' then
			return "nd"
		elseif num == '3' then
			return "rd"
		else
			return "th"
		end
	end

	p.addDelimiters = function(n)
		local left, num, right = string.match(n, "^([^%d]*%d)(%d*)(.-)$")

		if left and num and right then
			return left .. (num:reverse():gsub("(%d%d%d)", "%1" .. p['numeric']['delimiter']):reverse()) .. right
		else
			return n
		end
	end

	return p
end

return p